By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 5, květen, s. 259-260
Annotation: Úvodní článek o naší poválečné literatuře pro děti a mládež; k výročí osvobození.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 4, duben, s. 218-222; č. 5, květen, s. 300-305
Annotation: Situační a typologický přehled poválečného období.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 67-74
Annotation: Přehledová stať o období po druhé světové válce.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 5, květen, s. 315-316
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 5, květen, s. 352-353
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 2, únor, s. 85-89
Annotation: Příspěvek z pracovního setkání redaktorů ZM, pracovníků dětských nakladatelství, kritiků dětské literatury a zahraničních hostů na téma...
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 2, únor, s. 90-93
Annotation: O slovenské poválečné literatuře pro děti; příspěvek z pracovního setkání redaktorů ZM, pracovníků dětských nakladatelství, kritiků...
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 7, září, s. 429-434
Annotation: Přehled poválečného vývoje slovenské kritiky a teorie literatury pro mládež.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 4, duben, s. 263-264
Annotation: Referát o konferenci o polské dětské literatuře posledního pětadvacetiletí pořádané koncem roku 1970.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 5, květen, s. 282-287
Annotation: Přehled základních vývojových tendencí v české literatuře pro děti a mládež od roku 1945.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 10, prosinec, s. 622-626
Annotation: Přehled slovenské pohádkové tvorby v poválečných letech.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 312
Annotation: O autorově snaze přispět ke vzniku nové pohádky, odpovídající potřebám nového společenského řádu.
Article