By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 10, prosinec, s. 674-675
Annotation: Recenze edice z pozůstalosti v uspořádání Evy Kilianové.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 12, prosinec, s. 558-560
Annotation: Recenze dvou souborů lidových pohádek a pověstí (adaptace a výboru).
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 362
Annotation: Recenze pohádek hojně čerpajících z moravských nářečí, zaměřená především na jejich jazykovou stránku.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 6, červen, s. 242-247
Annotation: O prózách J. Tomečka s přírodní tematikou; autor rozlišuje v jeho tvorbě karpatské a moravské období.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 35-38
Annotation: Úvaha o regionalismu v literatuře, s úvodními historickými poznámkami především o situaci na Moravě a ve Slezsku; původně předneseno na konferenci...
Article