By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 177-179
Annotation: Článek.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 179-181
Annotation: Článek.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 174-176
Annotation: Článek.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 98-99
Annotation: Úvaha nad problémem jazykové nepřístupnosti klasických děl české literatury a přípustností a případně formou jejich moderního převyprávění;...
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 21-25
Annotation: Spisovatelské medailóny k výročím, opatřené výběrovými bibliografiemi z díla spisovatele a literatury o něm: mj. Ludvík Aškenazy, (24. 2....
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 39-41
Annotation: Recenze knihy textů dětských autorů z terezínského ghetta, oceněné v soutěži Zlatá stuha na s. 41 připojeny Výroční výsledky soutěže...
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 43-44
Annotation: Skupina poznámek a korespondence týkající se polemiky o plagiátu v literární soutěži dětských autorů mezi Borská Ilona a Žáček Jiří (minulý...
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 6-8
Annotation: Úvaha.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 2-10
Annotation: Série úvah spisovatelů; přispěli: Teissig Karel, Zinnerová Markéta, Bernardinová Eva, Doskočilová Hana, Borská Ilona.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 44
Annotation: Otištění petice proti násilí a brutalitě předkládané dětem především masmédii; s výběrovýn seznamem podepsaných osobností.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 2, březen, s. 84-86
Annotation: Úvaha - srovnání s dílem: Hora Petr, Toulky českou minulostí.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 6, listopad, s. 374-375
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 4, červenec, s. 247-248
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 10, prosinec, s. 633
Annotation: Referát o ilustracích: Skřivánek Jaromír.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 6, červen, s. 381-382
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 4, duben, s. 254
Annotation: Glosa.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 9, listopad, s. 575
Annotation: Recenze alba fotografií Andreje Šťastného.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 7, září, s. 446-447
Annotation: Recenze neprodejného tisku Klubu mladých čtenářů k 90. narozeninám Karla Svolinského.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 7, září, s. 439
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 10, prosinec, s. 579-583
Annotation: O žánrovém specifiku této literatury, jejím současném stavu u nás a úkolech spisovatelů, ilustrátorů a editorů.
Article