By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 98-99
Annotation: Profil rozhlasového pořadu pro děti.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 100-101
Annotation: Portrét V. Čtvrtka.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 102-109
Annotation: Soubor úvah o vydávání a tvorbě dětských knih, k jednotlivým textům jsou připojeny biografické poznámky o autorech.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 111
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 112
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 112
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 113
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 107-109
Annotation: Rozhovor, opatřený biografickou poznámkou o obou jeho účastnících.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 97
Annotation: Článek na úvod posledního čísla časopisu; o příčinách a důsledcích zániku Zlatého máje.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 111
Annotation: Medailon J. B. zaměřený na jeho tvorbu pro nejmenší čtenáře.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 112-113
Annotation: Medailon pedagoga s literárního historika J. S.; zaměřeno na jeho vydávání netradičních čítanek.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 113
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 123-124
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 134-141
Annotation: Předneseno na konferenci "Rok 1947 - Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-48", konané 12. - 13. 6. 1997 v Praze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 142-144
Annotation: Blok názorů na ukončení vydávání časopisu.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, příl., s. 1-8
Annotation: Bibliografie; vychází pravidelně jako samostatně číslovaná příloha ZM.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 132-134
Annotation: Předneseno na konferenci o dětské literatuře 29. dubna 1997 v Klementinu.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 109-110
Annotation: Článek představující časopis; s podrobným rozborem jeho náplně.
Article