By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 132-134
Annotation: Předneseno na konferenci o dětské literatuře 29. dubna 1997 v Klementinu.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 41-42
Annotation: Úvaha o dětském čtenářství.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 9, listopad, s. 515-519; č. 10, prosinec, s. 598-602
Annotation: O metodologických a ideologických východiscích socialistické koncepce literatury pro mládež a četby mládeže v padesátých letech.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8, říjen, s. 451-458
Annotation: Stať o dětském čtenářství.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8, říjen, s. 492-495
Annotation: O výsledcích průzkumu.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8, říjen, s. 507
Annotation: Referát o semináři.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 6, červen, s. 351-358
Annotation: O práci s dětským čtenářem v knihovně a ve škole.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 552
Annotation: Zpráva o přípravách a programu.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 7, září, s. 398-399
Annotation: O 4. koordinační poradě národních sekcí IBBY (Dobříš, 29. - 30. 5.); v rámci příprav kongresu.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 6, červen, s. 351
Annotation: Program připravovaného kongresu.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 5, květen, s. 281-285
Annotation: O rozrůznění čtenářských zájmů v tomto věku.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 5, květen, s. 259-261
Annotation: Rozhovor o přípravách.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 3, březen, s. 131-138
Annotation: O recepčních fázích duševního vývoje dítěte a tomu odpovídající četbě.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 2, únor, s. 123
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 2, únor, s. 100-103
Annotation: O možnostech využití bibliografie v literární výchově.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1977/1978, č. 5, listopad 1978, s. 578-580
Annotation: O současné situaci a o úkolech literární výchovy na mateřských školách.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 8, říjen, s. 506-511
Annotation: O psychice dítěte a o jeho potřebě čtenářství.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 6, červen, s. 362-366
Annotation: Úvaha na bázi metakomunikačního aspektu.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 5, květen, s. 332-337
Annotation: Teoretická stať o naučných textech pro děti předškolního věku.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 5, květen, s. 338-340
Annotation: O výsledcích průzkumu dospělých neurotických pacientů a jejich vztahu k pohádkovým postavám.
Article