By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 94-95
Annotation: Profil časopisu Zlatý máj.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 97
Annotation: Článek na úvod posledního čísla časopisu; o příčinách a důsledcích zániku Zlatého máje.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 142-144
Annotation: Blok názorů na ukončení vydávání časopisu.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 109-110
Annotation: Článek představující časopis; s podrobným rozborem jeho náplně.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 1
Annotation: Úvodní poznámka čísla; o náplni č. 1/97 a o finanční situaci časopisu.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 5, květen, s. 273-276
Annotation: Vzpomínkový rozhovor k 70. narozeninám; zejm. o jeho výtvarnických sklonech, o práci v Komsomolu, věznění v koncentračním táboře, poválečné...
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 4, duben, s. 205-209
Annotation: Přehledová stať s charakteristikou programové linie.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 7, září, s. 444-445
Annotation: Polemický článek reagující na některé příspěvky o nedostatku původní současné poezie pro děti; s poukazem na řadu nových knih a na poezii...
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 8, říjen, s. 561-566
Annotation: Rozbor dětské tvorby v ročnících 1974 - 1977.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 1, leden, s. 10
Annotation: O pracovním setkání redaktorů ZM, pracovníků dětských nakladatelství, kritiků dětské literatury a zahraničních hostů na téma obraz hrdiny...
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 1, leden, s. 11
Annotation: O pracovním setkání redaktorů ZM, pracovníků dětských nakladatelství, kritiků dětské literatury a zahraničních hostů na téma obraz hrdiny...
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 10, prosinec, s. 650-656
Annotation: Zhodnocení významu časopisu.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 9, listopad, s. 578-579
Annotation: Přednesené na mezinárodním setkání k dvacátému výročí Zlatého máje.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 9, listopad, s. 580-583
Annotation: Psáno pro mezinárodní setkání k dvacetiletí Zlatého máje.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 3, březen, s. 150-152
Annotation: K dvacetiletí časopisu.
Article
16
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 1, leden, s. 2
Annotation: Úvodní poznámka redakce k zahájení jubilejního ročníku.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 5, květen, s. 290
Annotation: Úvodník.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 2, únor, Příloha, s. 12
Annotation: Recenze nakladatelského zpravodaje.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 1, leden, s. 49-55
Annotation: O časopise pro děti.
Article