By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 44
Annotation: Poznámka k cenám za ilustraci; obdrželi Skála František a Vimr Vladimír (výroční ceny); Prachatická Markéta a Smrčinová Eva (čestná uznání).
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 5, květen, s. 303-307
Annotation: Kapitola vzpomínkového přehledu - o ilustrátorech a výtvarnících redakce; Foll Dobroslav a ostatní; Albatros.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 2, únor, s. 80-81
Annotation: O reedicích cyklu příběhů: Ransom Arthur; též přehled českých ilustrátorů.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 10, prosinec, s. 633
Annotation: Referát o ilustracích: Skřivánek Jaromír.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 9, listopad, s. 535-539
Annotation: Kozák Jan; o ilustracích: Burian Zdeněk, Hašková Eva.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 6, červen, s. 381
Annotation: Referát o ilustracích: Fixl Jiří.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 8, říjen, s. 469-473
Annotation: O jeho tvorbě ilustrátorské.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 1, leden, s. 35-38
Annotation: O jeho ilustracích pro děti.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 10, prosinec, s. 611-614
Annotation: O její ilustrační tvorbě.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 7, září, s. 422-427
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 5, květen, s. 266-274
Annotation: Přehledová stať pokrývající období 1945-1985.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 8, říjen, s. 477-478
Annotation: O knihách pro děti a mládež na Mezinárodní výstavě ilustrace a knižní grafiky Bienále Brno, zahájené 13. 6.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 10, prosinec, s. 588-592
Annotation: O dětské knize s přírodní tématikou z posledního desetiletí, zvláště o její ilustrační stránce.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 9, listopad, s. 524-527
Annotation: Též o jeho ilustracích knih F. L.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 5, květen, s. 282-285
Annotation: Výtah z referátu předneseného na konferenci Detská literatúra a naša epocha (Moravany, 3.-4. 11. 1980).
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 2, únor, s. 104-108
Annotation: O humoru v textech a ilustracích knih pro děti a mládež, zejména současných; z náčrtů k větší práci.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8, říjen, s. 503
Annotation: Recenze knihy o slovenských laureátech BIBu.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 3, březen, s. 186-187
Annotation: Recenze vydání určeného dětem; zejm. o ilustracích J. Sládka.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 86-92
Annotation: O proměnách ilustrace v souvislosti s posuny ve stuktuře literárních žánrů v posledních deseti letech.
Article