By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 1
Annotation: Úvodní poznámka čísla; o náplni č. 1/97 a o finanční situaci časopisu.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8, říjen, s. 503
Annotation: Recenze knihy o slovenských laureátech BIBu.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 428-431; č. 8, říjen, s. 484-488
Annotation: K edici nakladatelství Albatros.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 6, červen, s. 364-369
Annotation: Přehled knižních titulů ostravského nakladatelství od roku 1957 do konce sedmdesátých let.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 3, březen, s. 167-169
Annotation: O divadelních představeních a výtvarné galerii v Domu dětské knihy nakladatelství Albatros.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 3, březen, s. 186-187
Annotation: Recenze vydání určeného dětem; zejm. o ilustracích J. Sládka.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 86-92
Annotation: O proměnách ilustrace v souvislosti s posuny ve stuktuře literárních žánrů v posledních deseti letech.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 118-119
Annotation: O tiscích KMČ nakladatelství Albatros.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 1, leden, s. 5-7
Annotation: Článek šéfredaktorky nakladatelství Albatros.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 1, leden, s. 13-16
Annotation: O teorii knižního umění se zřetelem na knihu pro děti a mládež.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 1, leden, s. 42-45
Annotation: O Edici světových autorů nakladatelství Albatros.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 1, leden, s. 35-37
Annotation: Přehledový článek o produkci brněnského nakladatelstí.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 515-519
Annotation: Článek vedoucího redaktora 2. redakčního oddělení nakladatelství o koncepci vydávání literatury pro starší děti.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 540
Annotation: Seznam laureátů.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 8, říjen, s. 498
Annotation: Článek.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 8, říjen, s. 451-455
Annotation: Článek vedoucí redaktorky oddělení uměleckonaučné literatury v Albatrosu o edičních záměrech v této oblasti.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 7, září, s. 387-389
Annotation: Pozdravné dopisy k výročí Albatrosu, mj. též od představitelů bratislavského nakladatelství.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 5, květen, s. 304-307
Annotation: Úvaha nad edičním plánem Albatrosu o zastoupení naučné literatury pro děti a mládež.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 4, duben, s. 195-196
Annotation: Článek ředitele nakladatelství.
Article