By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 3/4, prosinec, s. 127-128
Annotation: Zpráva z konference.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 10, prosinec, s. 594-597
Annotation: Koreferát přednesený na kongresu.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 10, prosinec, s. 579-593
Annotation: Přetištěné projevy; s připojeným, nepodepsaným referátem o kongresu (s. 588-593).
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8, říjen, s. 507
Annotation: Referát o semináři.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 387-388
Annotation: O pracovním programu připravovaného kongresu; s úvodem předsedy čs. sekce IBBY B. Říhy
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 389-391
Annotation: Komentář před 17. kongresem.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 401-403
Annotation: Příspěvky před kongresem IBBY.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 3, březen, s. 187-188
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 3, březen, s. 180-181
Annotation: O mezinárodní konferenci.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8-10, říjen-prosinec, vždy obálka, s. 3
Annotation: Anketa.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 10, prosinec, s. 584-589
Annotation: Z hlavních referátů přednesených na semináři.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 552
Annotation: Zpráva o přípravách a programu.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 7, září, s. 398-399
Annotation: O 4. koordinační poradě národních sekcí IBBY (Dobříš, 29. - 30. 5.); v rámci příprav kongresu.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 7, září, s. 427-428
Annotation: Referát.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 6, červen, s. 351
Annotation: Program připravovaného kongresu.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 5, květen, s. 259-261
Annotation: Rozhovor o přípravách.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 3, březen, s. 139-144
Annotation: Referát o kongresu.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 1, leden, Příloha, s. 1
Annotation: Referát o semináři na téma O interpretaci uměleckého projevu pro předškolní a mladší věk.
Article