By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 94-95
Annotation: Profil časopisu Zlatý máj.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 2, červen, s. 84
Annotation: Úvaha.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 5
Annotation: Poznámka k uveřejněnému soupisu klíčových titulů v rámci projektu Zlatý fond české literatury pro děti a mládež.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 5-6
Annotation: Recenze uveřejněného soupisu klíčových titulů dětské literatury.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 41-42
Annotation: Úvaha o dětském čtenářství.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 140
Annotation: Zpráva o akci nazvané Česká dětská literatura a Zlatý fond literatury pro děti a mládež, konané v rámci veletrhu Svět knihy '96 v praze.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 55-56
Annotation: O současné situaci žánru.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 55-56
Annotation: Na otázku "Co pro vás znamenají pohádky?" odpověděli režiséři Simonová Svatava a Weinlich Karel a loutkoherečka Štáchová Helena.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 2-3
Annotation: Článek o projektu soupisu děl literatury pro děti do r. 1948, iniciovaném na konferenci pořádané Ústavem literatury pro mládež Masarykovy univerzity...
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 30
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 34-35
Annotation: Recenze; též o další knize edice výborů světových i našich pohádek O pyšných princeznách, Praha, Albatros 1995.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 43-44
Annotation: O konferencích a seminářích zabývajících se dětskou literaturou, konaných dvakrát ročně od zimy 1990.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 4, prosinec, s. 45-46
Annotation: S částmi Kritika literatury pro děti a mládež (konáno v dubnu 1995 v Brně) a Současná literatura pro děti a mládež (konáno 26.-27. 6. v Liberci).
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 1-4
Annotation: Samostatná bibliografická příloha.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 2-3
Annotation: Úvaha.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 42-43
Annotation: Úvaha především o vydávání knih pro děti; předneseno na mezinárodním semináři v listopadu 1994 v Lipsku.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 46
Annotation: O zařazení knihy Hulpach Vladimír, Pohádkové vandrování po Čechách a překladu Vrbová-Vaňková Jarka knihy Lindgren Astrid, Bratři lví srdce...
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 40
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 3/4, srpen, s. 69
Annotation: O připravované spolupráci redakce časopisu s Národní knohovnou v oblasti informací o nově vycházejících knihách dětské literatury.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 3/4, srpen, s. 131-135
Annotation: Studie; o názorech A. N. na dětskou literaturu.
Article