By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 96-97
Annotation: Článek, věnovaný tematizaci Vánoc v české dětské literatuře.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 112
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 2, červen, s. 92-95
Annotation: Kromě medailonů výtvarníků i stručné medailonky oceněných spisovatelů s bibliografiemi a stučným popisem odměněných děl.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 146-148
Annotation: O plánované publikační činnosti Nadace Zlatý fond české literatury pro děti a mládež s jmenovitým seznamem Správní rada Nadace Zlatý fond...
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 183-184
Annotation: Recenze publikace oceněné v nakladatelské soutěži Zlatá stuha.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 190-191
Annotation: Článek.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 82-83
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 40-41
Annotation: Vyhlášení výsledků soutěže Zlatá stuha.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 3/4, srpen, s. 94
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 4/5, říjen, s. 231-232
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 4/5, říjen, s. 252
Annotation: O organizaci IBBY.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 2, duben, s. 84-85
Annotation: Recenze zaměřená na autorčino zobrazení odsunu Němců po 2. světové válce.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 2, duben, s. 92-93
Annotation: O plagiátorství v oblasti literatury pro děti; na příkladu pohádky otištěné v časopisu Mateřídouška v podobě v podstatě totožné s jednou...
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 2, duben, s. 105
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 2, duben, s. 69-73
Annotation: O akci Prager Herbst in Heilbronn-Ein kultureller Streifzug představující německému publiku českou kulturu a konané od 12. 9. do 12. 12. 1992 v...
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 2, duben, s. 97-98
Annotation: Recenze ruského přepracování experimentální knihy Tajemství oranžové kočky, napsané postupně 10 autory různých zemí a iniciované Slabý...
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 36-38
Annotation: Zamyšlení nad příčinami trvalé popularity příběhů: May Karl ve srovnání s jinými (i českými) autory dobrodružné literatury.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 47-48
Annotation: Glosa; převážně o souborné 99 svazkové edici jeho děl.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 52
Annotation: Zpráva o výsledcích nakladatelské soutěže Zlatá stuha za druhé pololetí 1992.
Article