By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 12, prosinec, s. 543-544
Annotation: Článek shrnující téměř dva roky probíhající anketu mezi světovými spisovateli, věnovanou literatuře pro děti a mládež.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 493-494
Annotation: Článek shrnující výsledky ankety mezi 12-17letými studenty jedenáctiletky v Poličce ohledně jejich vztahu k poezii; s krátkým redakčním úvodem.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 499-500
Annotation: Fejeton o cestování a psaní dobrodružných cestopisů pro děti a mládež.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 500-502
Annotation: Fejetonisticky pojatá recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 509-510
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 4 obálky
Annotation: Soubor poznámek o činnosti Kruhu, mj. o 4. konferenci plánované na jaro 1961.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 10, říjen, s. 479
Annotation: Soubor poznámek o činnosti Kruhu, mj. o konferenci chystané na listopad 1960.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 10, říjen, s. 444-447
Annotation: O edici Střelka nakladatelství SNDK, vytvořené pro vydávání současné prózy pro děti.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 10, říjen, s. 453-459
Annotation: Přehledový článek o žánru indiánky a jeho významných dílech; zmíněni též někteří čeští autoři.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 9, září, s. 418-420
Annotation: O průzkumu obliby poezie u dětí základní školy a o potřebě nové básnické tvorby pro starší děti.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 9, září, s. 386-392
Annotation: O knihách I. Olbrachta věnovaných mládeži.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 9, září, s. 400-410
Annotation: Studie o úloze literatury ve výchově problémové mládeže a o jejích čtenářských zvyklostech a preferencích; na základě rozhovorů s pracovnicemi...
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 295-299
Annotation: O českých časopisech pro děti a mládež; v některých titulech vycházejí též básně či prózy renomovaných domácích i zahraničních autorů.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 380-381
Annotation: O vzniku a dosavadní činnosti deníku a nakladatelství MF.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 300-302
Annotation: Úvaha o potřebnosti přehodnocení pohledu na lidové příběhy pro potřeby socialistické společnosti (oproti autorům 19. století a jejich adaptacím);...
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 325-328
Annotation: O anketě mezi čtrnácti- a parnáctiletými žáky ohledně jejich čtenářských preferencí.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 328-330
Annotation: O anketě mezi žáky všech tříd základní školy (a jejich rodiči) ohledně dětské obliby poezie a jejích proměn v souvislosti s věkem.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 330-331
Annotation: O nedostatečně umělecky zpracovávané tematice současné školy a života dětí v ní.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 348-349
Annotation: Fejeton o přetrvávající hodnotě dobrých knih pro děti a mládež a o pokladu rodinné knihovny.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 349-350
Annotation: Fejeton o autorově budování vlastní knihovny, zaměřený především na období dětství a dospívání.
Article