By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 50-51
Annotation: Komentář k názorům obsaženým ve výboru z publicistiky Tille Václav, O lidových pohádkách, Praha, Albatros a ve studii Mukařovský Jan, Detail...
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 55-56
Annotation: O současné situaci žánru.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 55-56
Annotation: Na otázku "Co pro vás znamenají pohádky?" odpověděli režiséři Simonová Svatava a Weinlich Karel a loutkoherečka Štáchová Helena.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 51-53
Annotation: Přehledově o Čapkově prozaické tvorbě pro děti.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 1/2, s. 64-66
Annotation: O žánrech pohádky, hádanky, pověsti a mýtu v tvorbě pro děti a mládež.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 1, únor, s. 4-6
Annotation: O výchovném působení pohádek.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 6, listopad, s. 346-347
Annotation: Obecně o žánru.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 2, březen, s. 121-122
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 10, prosinec, s. 613-616
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 7, září, s. 422-425
Annotation: O pohádkách lidových a dětských a domácích pohádkách bratří Grimmů.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 3, březen, s. 160-163
Annotation: O migraci německého lidového čtení Das gelbe Mandel oder Riese Stelzfuss přes překlad: Kramerius Václav Rodomil, Žluté mužátko aneb Velikán...
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 8, říjen, s. 505-508
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 6, červen, s. 345-349
Annotation: Komparatistická stať věnovaná pohádkám Němcová Božena, Erben Karel Jaromír; zmíněny předchozí práce věnované této tematice, zvl. studie...
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 5, květen, s. 305-308
Annotation: Jedno z hesel v připravovaném slovníku: Česká literatura pro děti a mládež.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 2, únor, s. 84-86
Annotation: O semináři krajské pobočky Společnosti přátel knihy pro mládež (Brno, 1984), kde byly předneseny referáty: Sirovátka Oldřich, Frolec Václav,...
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 5, květen, s. 308-312
Annotation: Příspěvek na 18. kongresu IBBY (Cambridge, 6.-10. 9. 1982) o úloze pohádky v životě dítěte; s rozborem několika známých pohádek.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 7, září, s. 421-423
Annotation: O současném významu pohádky při výchově dětí k humanismu.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 4, duben, s. 212-213
Annotation: O koncepci sbírky K. J. E.
Article