By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 94-95
Annotation: Profil časopisu Zlatý máj.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 2, duben, s. 87-90
Annotation: Stať o povaze hry a jejím postavení v současném světě; zabývá se mj. fenoménem comics.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 4, červenec, s. 246-247
Annotation: Zpráva o semináři s názvem Literatura bez hranic, pořádaném v Polském kulturním a informačním středisku v Praze 26.-27. 3. 1992, o mostech...
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 1-5, leden-listopad, s. 20-22, 96-97, 172-175, 229-230, 294-296
Annotation: Přehled vývoje tří stylů s částmi Rétorika a vysoký styl, Střední styl a okrajová literatura; literárně stylistická analýza, mj. : Zeyer...
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 1, leden, s. 2-9
Annotation: Na okraj vývoje našeho teoretického myšlení o dětské literatuře (předneseno na mezinárodní literárněvědné konferenci Literatura pro mládež...
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 1, leden, s. 36-42; č. 2, únor, s. 96-101
Annotation: Ideová konfrontace pojmů.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 5, květen, s. 293-294
Annotation: K průpravě pedagogů-bohemistů pro vyučování světové literatury.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 7, září, s. 404-409
Annotation: O potřebě historismu při výkladu literatury pro děti a mládež.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 2, únor, s. 67-72
Annotation: O paralelnosti vědeckého a uměleckého poznání.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 10, prosinec, s. 628
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 10, prosinec, s. 618-619
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 9, listopad, s. 572
Annotation: O příspěvcích ve sborníku Knihovna, sv. 9-10, týkajících se teorie a historie literatury pro děti a mládež.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 9, listopad, s. 572
Annotation: Recenze; sborník obsahuje též stati o literatuře pro děti a mládež.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 9, listopad, s. 571
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8, říjen, s. 465
Annotation: O partiích věnovaných Florianově poezii pro děti.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 6, červen, s. 330-336
Annotation: O funkci literatury v rámci současných psychologicko-pedagogických názorů.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 3, březen, s. 178-179
Annotation: Recenze knihy Tvůrci a děti o vývoji srbské, chorvatské a slovinské literatury pro děti.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 2, únor, s. 125
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 566-567
Annotation: Recenze 3. svazku.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 561
Annotation: O literární výchově v nových osnovách pro výchovu učitelek mateřských škol.
Article