By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 27, 1983, č. 10, prosinec, s. 579-583
Annotation: O žánrovém specifiku této literatury, jejím současném stavu u nás a úkolech spisovatelů, ilustrátorů a editorů.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 3, březen, s. 144-147
Annotation: O tvorbě M. L. pro děti, zejména o jejích obrazových knihách.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 1, leden, s. 20-24
Annotation: O zastoupení českých ilustrátorů dětských knih na bratislavském Bienále ilustrací pro děti od roku 1967; s přehledem vyznamenaných.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 555
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 4, duben, s. 218-221
Annotation: Rozhovor s teoretikem dětské ilustrace.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 1, leden, s. 24-27
Annotation: Studie.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 8, říjen, s. 523-524
Annotation: K anketě o současné české ilustraci pro děti a mládež (ZM č. 4).
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 6, červen, s. 412-414
Annotation: O výstavě instalované 15. - 27. 3. v Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 4, duben, s. 253-258
Annotation: O současné české ilustraci pro děti a mládež po Bienále ilustrací 1977.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 1, leden, s. 22-25
Annotation: Přehled laureátů na Bienále ilustrací v Bratislavě 1977.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 1, leden, s. 22-25
Annotation: O Bienále.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 1, leden, s. 18-21
Annotation: Komuniké z konference zástupců řídících orgánů knižní kultury a nakladatelství socialistických zemí; datováno 17. 11. 1977 v Dobříši.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 1, leden, s. 34-41
Annotation: Přehled období od M. Alše po současnost.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 4, duben, s. 261-264
Annotation: Rozhovor s ilustrátorkou dětských knih.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 4, duben, s. 271-275
Annotation: Referát o podnicích nakladatelství Albatros.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 3, březen, s. 186-188
Annotation: Výběr citátů týkajících se vztahu J. Čapka k dětství a k umělecké tvorbě pro děti.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 1, leden, s. 28-31
Annotation: Rozhovor s členem mezinárodní poroty BIB 1975.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 10, prosinec, s. 704
Annotation: O výstavě výtvarných prací M. Nýdla, inspirovaných dílem S. K. N.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 10, prosinec, s. 652-656
Annotation: Referát.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 10, prosinec, s. 657-660
Annotation: Referát o sympoziu Formy a způsoby zobrazování současnosti v ilustraci knih pro děti, uspořádaném při BIB '75.
Article