By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 8, říjen, s. 510
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 10, prosinec, s. 630-631
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 9, listopad, s. 572
Annotation: Recenze; sborník obsahuje též stati o literatuře pro děti a mládež.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 420-421
Annotation: O zřízení Kabinetu dětské literatury a literární výchovy při Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV 1. 4. 1980.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 4, duben, s. 209
Annotation: Recenze práce otištěné jako 39. svazek Bulletinu o práci s knihou medzi deťmi a mládežou, vydávaném Maticí slovenskou.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 561
Annotation: O literární výchově v nových osnovách pro výchovu učitelek mateřských škol.
Article
7
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 6, červen, s. 380
Annotation: O přínosu V. Kováříka pro literární a estetickou výchovu dětí; k jeho článku Proč tvořím pro děti (Učitelské noviny, č. 13).
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 3, březen, s. 189-190
Annotation: Přehled vydaných příruček pro literární výchovu ve školách.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 2, únor, s. 123
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 2, únor, s. 100-103
Annotation: O možnostech využití bibliografie v literární výchově.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 2, únor, s. 124
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9-10, listopad-prosinec, s. 556-560, 610-614
Annotation: Článek.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1977/1978, č. 5, listopad 1978, s. 578-580
Annotation: O současné situaci a o úkolech literární výchovy na mateřských školách.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 6, červen, s. 415-420
Annotation: Ze seriálu Z dějin bojů o českou mládež, knihu a školu.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 8, říjen, s. 506-509
Annotation: O didaktickém procesu literární výchovy na druhém stupni ZDŠ.
Article
17
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 3, březen, s. 180-185
Annotation: O exkurzích dětí v literárních muzeích.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 8, říjen, s. 506-507
Annotation: Úvodník o úkolech po 15. sjezdu KSČ.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 8, říjen, s. 564-565
Annotation: Stať o literární výchově ve školních družinách, školních klubech a Domovech mládeže.
Article