By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 34, 1990, č. 8, říjen, s. 496-498
Annotation: Replika na článek: Nezkusil Vladimír (ZM, č. 3).
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 34, 1990, č. 2, únor, s. 77-80
Annotation: Recenze; též recenze knihy Próza pro děti a mládež; Nezkusil Vladimír napsal polemiku k těmto recenzím: K současnému stavu a výhledům naší...
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 6, červen, s. 366-367
Annotation: Polemika s články: Nezkusil Vladimír (ZM 1987, č. 1); Chaloupka Otakar (ZM 1987, č. 2).
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 3, březen, s. 188-189
Annotation: Recenze; polemiku s touto recenzí napsal Chaloupka Otakar, Antipodi (ZM, č. 7/1987, s. 445, září).
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 1-10, leden-prosinec
Annotation: Vyjádření vlastního názoru na dětskou literaturu; přispěli: Chaloupka Otakar (č. 1, s. 19-21); Steklač Vojtěch (č. 2, s. 90-91); Hejná Olga...
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 1, leden, s. 49-51
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 6, červen, s. 366-367
Annotation: O semináři uspořádaném komisí Společnosti přátel knihy pro mládež 22. 2. za přítomnosti autora.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 1, leden, s. 48-50
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 7, září, s. 431-433
Annotation: Poznámky k informativnímu článku: Chaloupka Otakar, Koncepce Slovníku českých spisovatelů pro děti a mládež (ZM č. 3).
Article
10
12
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 1-10, leden-prosinec, s. 3, vždy obálka
Annotation: Anketa o významu kongresu IBBY na téma Kniha v životě malého dítěte (Praha, 28. 9. - 3. 10. 1980); zúčastnili se: Říha Bohumil, Chaloupka Otakar,...
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 10, prosinec, s. 628
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 444-445
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 566-567
Annotation: Recenze 3. svazku.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 5, květen, s. 320-321
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 7, září, s. 446-448
Annotation: Článek k přehledu Jaroslava Voráčka a Otakara Chaloupky (ZM, č. 1-9); s údaji zpřesňujícími činnost tzv. Literární skupiny brněnské v oblasti...
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 7, září, s. 420-442
Annotation: O 2. mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež a o sympoziu s tématem Kdo je hrdinou pro mladého diváka a proč; mj. též o referátu O....
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 7, září, s. 410-413
Annotation: Přepis rozhlasové diskuse F. Vodičky, M. Klímové, O. Chaloupky, M. Hoznauera, I. Malé a V. Kubálka.
Article