By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 6, červen, s. 375-376
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8, říjen, s. 482-483
Annotation: Rozbor.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 5, květen, s. 310
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 7/8, září/říjen, s. 390-396, 456-461
Annotation: O recepci poezie J. Tuwima pro děti v padesátých a šedesátých letech; s rozborem překladů M. Válka a L'. Feldeka a též o překladech J. Pilaře.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 3, březen, s. 174-177
Annotation: O loutkových hrách L'. F.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 7, září, s. 454-457
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 5, květen, s. 358-359
Annotation: Recenze českého vydání.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 8, říjen, s. 508-512
Annotation: Úryvky z doslovu pro připravovanou edici slovenského překladu Kytice (Bratislava, Mladé letá 1977); s otištěním překladu balady Štědrý den.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 7, září, s. 439-441
Annotation: Stať.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 6, červen, s. 384
Annotation: Konfesní poznámka u otištěné stejnojmenné básně.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 8, říjen, s. 569-570
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 8, říjen, s. 510-515
Annotation: Studie o vývoji poezie L. F. pro děti.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 10, prosinec, s. 709
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 10, prosinec, s. 651
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 9, listopad, s. 609
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 4, duben, s. 260-263
Annotation: O specifičnosti rozhlasové interpretace pohádek; též o významu pohádek Kristy Bendové a L'ubomíra Feldeka ve slovenském vysílání.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 3, březen, s. 175-178
Annotation: Rozbo básně L. F. Uspávací drozd.
Article
19
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 10, prosinec, s. 643-645
Annotation: K ukázkám.
Article