By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 94-95
Annotation: Profil časopisu Zlatý máj.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 79
Annotation: Nekrolog Z. H. (19. 9. 1934 - 6. 4. 1996).
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 6, prosinec, s. 270-271
Annotation: Vlastní medailón.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 3, červen, s. 129
Annotation: Polemická odpověď na článek Heřman Zdeněk (ZM, 1993, č. 1, s. 1) o odvěkém ústředním postavení knihy v naší kultuře.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 6, listopad, s. 364
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 4, červenec, s. 230-231
Annotation: Záznam ze setkání českých spisovatelů pro mládež se zástupci redakcí dětských časopisů; hovořili mj. Hulpach Vladimír, Heřman Zdeněk,...
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 34, 1990, č. 10, prosinec, s. 624-625
Annotation: Recenze; Andersen H. Ch.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 34, 1990, č. 3, březen, s. 130-136
Annotation: Záznam diskuse o dětské literatuře a též Zlatém máji; účastnili se: Drijverová Martina, Heřman Zdeněk, Lapáček Jiří, Matějovicová Milada,...
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 9, listopad, s. 572-573
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 4, duben, s. 245-246
Annotation: Recenze knihy statí o literatuře pro děti.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 4, duben, příl.
Annotation: Slovníkové heslo o pracovníku v oblasti teorie literatury pro děti a mládež.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 3, březen, s. 193-194
Annotation: Recenze, též recenze magazínu Chyťte se nebe uspořádaného Ivou Hercíkovou a Zdeňkem Heřmanem.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 2, únor, s. 123-124
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 1, leden, s. 41-42
Annotation: Pokračování ankety z roku 1967 o vhodnosti či nevhodnosti tématu zlého otce v současné literatuře pro mládež.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 8, 1964, č. 1, leden, s. 1-6
Annotation: Též o sborníku O umelecko-náučnej literatúre, zvláště o stati Z. Heřmana.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 5, květen, s. 238-239
Annotation: K článku Z. Heřmana (ZM, č. 5).
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 6/7, červen/červenec, s. 292-294
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 2, únor, s. 90-91
Annotation: Recenze sborníku studií, s připojenou bibliografií básníkova díla od J. Strnadela.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 12, prosinec, s. 570-571
Annotation: Redakční poznámky k stati Z. Heřmana K základním otázkám uměleckonaučné literatury (Zlatý máj, č. 9); se shrnutím podnětů z diskusních...
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 5, květen, s. 232
Annotation: O konferenci KPDK, kde přednesl hlavní referát Z. Heřman.
Article