By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 9, listopad, s. 570-571
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 5, květen, s. 302-303
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 2, únor, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 2, únor, s. 109
Annotation: Medailon k 24. 1.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 1, leden, s. 66-68
Annotation: Recenze knihy s rozbory děl slovenských autorů 20. století.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 9, listopad, s. 628-629
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 10, prosinec, s. 678-679
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 10, prosinec, s. 626-630
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 10, prosinec, příl.
Annotation: Medailon; zejména o tvorbě Z. K. pro děti a o jeho teoretických pracích z oboru dětské literatury.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 3, březen, s. 173-174
Annotation: Recenze výboru ze sbírky V. S. K. Srpske narodne pripovedke v překladu Ferdinanda a Zlatka Klátikových.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 9, 1965, č. 1, leden, s. 34-36
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 9, 1965, č. 6/7, červen/červenec, s. 297-299
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 10, říjen, s. 455
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 6/7, červen/červenec, s. 304-305
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 6/7, červen/červenec, s. 302-304
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 2, únor, s. 82-83
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 45-46
Annotation: Polemika s příspěvkem Z. Klátika o zaostávání slovenské literatury pro děti za českou (s. 38-40); obojí původně předneseno na konferenci...
Article