By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 7, září, s. 434-435
Annotation: O zfilmování.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 28, 1984, č. 9, listopad, s. 574
Annotation: Též o další knize M. M., Výlet do Československa.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 9, listopad, s. 573
Annotation: Článek o pozornosti věnované autory monografií tvorbě pro děti a mládež; týká se knihy J. H. o Majerová Marie a monografie Opelík Jiří,...
Article
4
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 1, leden, s. 14-17
Annotation: O příloze Dětská besídka založené 27. 12. 1925 a redigované: Majerová Marie; Rudé právo.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 2, únor, s. 110-112
Annotation: O tvorbě M. Majerové pro děti; s výběrem citátů z díla M. Majerové o pohádkách.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 2, únor, s. 137-138
Annotation: Recenze slovenského vydání.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 9, listopad, s. 600-603
Annotation: O názorech J. Fučíka, M. Majerové, A. Nováka, K. Čapka, B. Václavka aj. na pohádku obecně a na pohádky B. Němcové a K. J. Erbena.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 7, září, s. 452-455
Annotation: S výběrem z korespondence z let 1896-99.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 2, únor, s. 133-134
Annotation: Nekrolog; o vztahu M. M. k literatuře pro děti.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 5, květen, s. 198-200
Annotation: O metodě překladu a o významu a ideovém poslání knihy.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 2, únor, s. 55-58
Annotation: Medailón k 80. narozeninám.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 7/8, srpen, s. 296-303; č. 9, září, s. 396-403
Annotation: Literárně historický přehled s kapitolami I. Od Úhoru k vrcholům starší generace kritické (zde zvl. o časopisu Úhor, o F. Flosovi a autorech...
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 369
Annotation: Poznámka o produkci cizojazyčného nakladatelství Artia, mj. o francouzském překladu knihy M. Majerové.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 2, únor, s. 50-54
Annotation: Esej o hodnotách přetrvávajích v dětské tvorbě M. M. v průběhu let; s připojeným citátem z jejího projevu na II. sjezdu čs. spisovatelů.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 3, březen, s. 134
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 2, únor, s. 33-34
Annotation: O přínosu Vítězného února dětské knize, který autor spatřuje ve vzniku Státního nakladatelství dětské knihy.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 11, říjen 1957, s. 349
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 6, březen 1957, s. 187-188
Annotation: Referáty o filmových adaptací próz pro děti.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 4, leden 1957, s. 97-98
Annotation: Krátký oslavný článek k 75. narozeninám M. M.
Article