By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 4, duben, s. 195
Annotation: Nekrolog k 11. 2.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 9, listopad, s. 643-644
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 7, září, s. 467
Annotation: Medailon k 18. 8.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 4, duben, s. 272-273
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 8, říjen, s. 562-563
Annotation: Dvojrecenze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 8, říjen, s. 506-511
Annotation: Výňatky z projevu jana Fojtíka, referátu Jana Kozáka a diskusních příspěvků Bohumila Říhy, Vladimíra Pazourka a Václava Stejskala.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 7, září, s. 436-438
Annotation: Studie o teoretické a prozaické tvorbě V.P. pro děti a mládež.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 7, září, s. 460-461
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 5, květen, s. 288-291
Annotation: Vzpomínkové materiály; mj. o pohřbu K. D. a o jeho knize O děvčátku, které přivedlo jaro; s nástinem medailonu, s otištěním Dvořáčkova...
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 8, říjen, příl.
Annotation: Medailon; zejména o tvorbě V. P. pro mládež.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 3, březen, s. 174-177
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 3, březen, s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 1, leden, s. 2-3
Annotation: Dopis čtenáře o novele V. P. s kritikou výchovného působení knihy na mládež.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 8, říjen, s. 460
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 10, 1966, č. 2, únor, s. 106
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 3, březen, s. 122-124
Annotation: O vlastním vztahu k přírodě.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 2, únor, s. 81-82
Annotation: Polemika s textem V. Pazourka v Hostu do domu (1959, č. 11, s. 508), konkrétně s jeho hodnocením knihy V. Cibuly Modrá protěž, jejíž fabuli Továrek...
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 12, prosinec, s. 572-573
Annotation: O konferenci pořádané 19. 10. 1959 za účasti spisovatelů i literárních vědců; především o referátech V. Pazourka, O. Audyho a F. Trávníčka.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 48-50
Annotation: Úvaha o potřebnosti teoretických, historických a kritických odborných prací o dětské literatuře, navazující na příspěvek V. Pazourka (s....
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 10, září 1957, s. 314-315
Annotation: Recenze.
Article