By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 10, 12. 12., příl. Zlatý máj, s. 94-95
Annotation: Profil časopisu Zlatý máj.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 61-63
Annotation: Vzpomínka v rubrice Šéfredaktoři Zlatého máje vzpomínají; Zlatý máj.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 1, únor, s. 10
Annotation: Autobiografické vzpomínání v rubrice Spisovatelé o sobě a o svém díle; připojeno vzpomínání Plívová-Šimková Věra, Všechno začíná v...
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 6, listopad, s. 343, 345, 348, 354, 362-363
Annotation: Na svou práci či spolupráci v časopisu u příležitosti 35. výročí jeho založení vzpomínají Lapáček Jiří, Hilčr Jindřich, Hvížďala...
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 4, červenec, s. 230-231
Annotation: Záznam ze setkání českých spisovatelů pro mládež se zástupci redakcí dětských časopisů; hovořili mj. Hulpach Vladimír, Heřman Zdeněk,...
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 34, 1990, č. 5, květen, s. 226
Annotation: Kritika ideje "prodlužovat dětem dětství" na úkor přípravy na dospělost; polemiky s tímto článkem: Stanovský Vladislav, K zamyšlení Aloise...
Article
7
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 8, říjen, s. 535-536
Annotation: Recenze převyprávěného scénáře baletu Sergeje Prokofjeva; též recenze knihy Vladislava Stanovského Pták Ohnivák podle baletu Igora Stravinského.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 2, únor, příl.
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 2, únor, s. 123
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 3, březen, s. 137-138
Annotation: Proti názorům V. Stanovského a J. Vladislava o Olbrachtově knize, kterou vyslovili ve studii "O překládání a převyprávění pohádek" ve sborníku...
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 313
Annotation: Poznámka k diskusi o ilustracích S. Kolíbala k pohádkovým knihám, probíhající ve Zlatém máji od dubna t. r.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 313
Annotation: O autorově postupu při ilustraci pohádkových antologií; obrana proti výtkám, které padly mj. i v předcházející diskusi ve Zlatém máji.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 313
Annotation: Článek shrnující předcházející diskusi ve Zlatém máji o o ilustracích S. Kolíbala k pohádkovým knihám.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 5, květen, s. 214
Annotation: Úvodní poznámka k článkům J. Langra, V. Stanovského a J. Vladislava a F. Effenbergera o ilustracích S. Kolíbala v dětských knihách, popisující...
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 4, duben, s. 163
Annotation: Úvodní poznámka k článkům F. Holešovského a J. V. Plevy o ilustraci dětských knih, která popisuje iniciativu Kruhu přátel dětské knihy rozpoutat...
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 4, duben, s. 178-180
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 2, únor, s. 58-59
Annotation: Článek, který zprostředkovává obsah dopisu V. Stanovského a J. Vladislava reagující na recenzi jejich antologie pohádek z pera B. Bössera (ZM...
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 2, únor, s. 59-60
Annotation: Komentář k polemice nad antologií pohádek připravenou V. Stanovským a J. Vladislavem s kritikem B. Bösserem (ZM 1959, č. 9, s. 420-422 a ZM 1960,...
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 9, září, s. 420-422
Annotation: Recenze.
Article