By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 30-31
Annotation: Biografická poznámka s připojenou bibliografií z díla J. V. S. a literatury o něm k 150. výročí jeho narození 27. 10.
Article
182
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 32-33
Annotation: Biografická poznámka s připojenou bibliografií z díla I. H. a literatury o ní k 60. narozeninám 2. 11.
Article
183
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 31-32
Annotation: Medailón k 60. narozeninám I. H. 2. 11.
Article
184
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 34
Annotation: Recenze; též o: D. L. Léto je tu pro děti, Portál 1995, 1. vydání, 114 s.
Article
185
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
186
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 36-37
Annotation: Recenze; též o: Rašek Antonín, Handyho dlouhé dobrodružství, Praha, Argo 1995, 1. vyd., 223 s. a Rýgl Antonín, Výjimečný stav, Marsyas 1995,...
Article
187
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 37-38
Annotation: Recenze.
Article
188
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 40
Annotation: Poznámka o 1. části oslav u příležitosti 150. výročí narození J. V. S., která proběhla v červnu ve Zbirohu; 2. část plánována na 20. a...
Article
189
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 40-41
Annotation: Vyhlášení výsledků soutěže Zlatá stuha.
Article
190
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 41
Annotation: Poznámka o ceně v soutěži Máj - měsíc poezie, udělené za plagiát.
Article
191
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 42-44
Annotation: Příspěvek o vztahu spisovatel-nakladatelství na konferenci o situaci v dětské literatuře, konané 1.-2. 6. ve Varšavě.
Article
192
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 45-46
Annotation: Článek.
Article
193
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 1-4
Annotation: Samostatná bibliografická příloha.
Article
194
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 14-16
Annotation: O práci KMČ; Albatros.
Article
195
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 3, září, s. 47-48
Annotation: Komentovaná statistika.
Article
196
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 2-3
Annotation: Úvaha.
Article
197
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
198
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 12-14
Annotation: Vlastní životopis.
Article
199
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article
200
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 20-21
Annotation: Medailón k 95. výročí narození; s výběrovou bibliografií díla F. V. a literatury o něm.
Article