By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 21-22
Annotation: Medailón k 100. výročí narození; s výběrovou bibliografií díla F. P. a literatury o něm.
Article
202
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 23-24
Annotation: Medailón k 50. výročí úmrtí; s výběrovou bibliografií díla J. Č. a literatury o něm.
Article
203
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 24-25
Annotation: Medailón k 90. výročí narození; s výběrovou bibliografií díla J. W. a literatury o něm.
Article
204
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, příl., s. 1-6
Annotation: Bibliografie.
Article
205
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 30-35
Annotation: Recenze knih: Štroblová Jana, Když je psů jako psů, Praha, Albatros 1994; Procházková Iva, Středa nám chutná, Praha, Albatros 1994; Borská Ilona,...
Article
206
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 35-37
Annotation: Recenze; též o westernovém žánru a o převyprávění do češtiny.
Article
207
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 38
Annotation: Recenze; též o: Š. J., Tajemství lesa, Praha, SPN 1994.
Article
208
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 39-41
Annotation: Úvaha nad současným stavem literatury pro děti a jí se zabývající literární vědy u nás; prosloveno na semináři České sekce IBBY.
Article
209
210
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 42-43
Annotation: Úvaha především o vydávání knih pro děti; předneseno na mezinárodním semináři v listopadu 1994 v Lipsku.
Article
211
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 44
Annotation: Otištění petice proti násilí a brutalitě předkládané dětem především masmédii; s výběrovýn seznamem podepsaných osobností.
Article
212
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 46
Annotation: O zařazení knihy Hulpach Vladimír, Pohádkové vandrování po Čechách a překladu Vrbová-Vaňková Jarka knihy Lindgren Astrid, Bratři lví srdce...
Article
213
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 1, s. 47-48
Annotation: Stať porovnávající názory literárněvědných statí zaměřených na dětskou literaturu s názory dětských čtenářů.
Article
214
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 1
Annotation: Úvodník čísla o válečné literatuře a jejím čtenářství.
Article
215
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 2-4
Annotation: Článek o sportovní literatuře, zejména zaměřené na mladého čtenáře.
Article
216
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 4-6
Annotation: Stať.
Article
217
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 7-9
Annotation: Vzpomínka.
Article
218
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 9-11
Annotation: Úvaha o dětském čtenářství; též o práci S. P.
Article
219
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 17-18
Annotation: O literatuře pro děti za okupace.
Article
220
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 39, 1995, č. 2, s. 19
Annotation: Medailón k 70. narozeninám E. H. 23. 5.; připojen otevřený dopis Malinský Zbyněk k téže příležitosti.
Article