By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 2, červen, s. 84
Annotation: Úvaha.
Article
42
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 2, červen, s. 85-87
Annotation: Přehledový článek o žánru.
Article
43
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 2, červen, s. 89
Annotation: Poznámka k čtvrtému ročníku čtenářské ankety určující nejoblíbenější knihu pro děti.
Article
44
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 2, červen, s. 92-95
Annotation: Kromě medailonů výtvarníků i stručné medailonky oceněných spisovatelů s bibliografiemi a stučným popisem odměněných děl.
Article
45
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 1
Annotation: Úvodní poznámka čísla; o náplni č. 1/97 a o finanční situaci časopisu.
Article
46
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 5
Annotation: Poznámka k uveřejněnému soupisu klíčových titulů v rámci projektu Zlatý fond české literatury pro děti a mládež.
Article
47
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 5-6
Annotation: Recenze uveřejněného soupisu klíčových titulů dětské literatury.
Article
48
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 7-11
Annotation: Úvaha o svém spisovatelství i spisovatelství obecně v rubrice Spisovatelé o sobě a svém díle.
Article
49
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 13-14
Annotation: Recenze.
Article
50
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 14-15
Annotation: Recenze "stručného chronologického, tematicky uspořádaného přehledu české literatury pro děti a mládež".
Article
51
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 20-21
Annotation: Medailon k 80. výročí narození J. K.
Article
52
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 22-24
Annotation: Medailon k 110. výročí narození J. Č.; především o jeho ilustrátorství knih pro děti; mj. s vyjádřeními F. H., F. Hr. o Čapkově tvorbě...
Article
54
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, příl., s. 1-4
Annotation: Bibliografie.
Article
55
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 25-26
Annotation: Medailon; připojena výběrová bibliografie z díla M. L. a literatury o ní.
Article
56
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
57
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
58
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 30-31
Annotation: Recenze.
Article
59
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
60
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 41, 1997, č. 1, březen, s. 32-33
Annotation: Recenze.
Article