By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 112
Annotation: Rozhovor.
Article
102
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 119-120
Annotation: K 45. výročí úmrtí K. T.; v rubrice Výročí.
Article
103
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 120-122
Annotation: Vzpomínka na spisovatele M. M. a Čtvrtek Václav; připojeny výběrové bibliografie V. Č. a M. M. na s. 122-123 (z pera E. K.); v rubrice Výročí.
Article
104
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 124-125
Annotation: Medailón; v rubrice Výročí.
Article
105
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 125-126
Annotation: Medailón; v rubrice Výročí.
Article
106
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 1-5
Annotation: Bibliografie.
Article
107
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 5
Annotation: Medailón k narozeninám E. B.; připojena výběrová bibliografie prací E. B. a literatury o ní.
Article
108
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 8
Annotation: Medailón k narozeninám J. S.; připojena výběrová bibliografie prací J. S. a literatury o něm.
Article
109
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 128
Annotation: Recenze.
Article
110
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 133
Annotation: Recenze; též o: J. J., Zátoka bílých skal, Petra 1996, 152 s.
Article
111
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 134-136
Annotation: Vzpomínka.
Article
112
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 137-139; č. 4, prosinec, s. 187-190
Annotation: Vzpomínka; Albatros; psáno 14. 2. 1989.
Article
113
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 140
Annotation: Zpráva o akci nazvané Česká dětská literatura a Zlatý fond literatury pro děti a mládež, konané v rámci veletrhu Svět knihy '96 v praze.
Article
114
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 100-101
Annotation: Úvaha nad problémem jazykové adaptace klasických děl české literatury; reakce na výzvu Rudolf Stanislav v rubrice Naše téma.
Article
115
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 3, září, s. 6-7
Annotation: Medailón k výročí narození J. Ž.; připojena výběrová bibliografie prací J. Ž. a literatury o něm.
Article
116
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 50-51
Annotation: Komentář k názorům obsaženým ve výboru z publicistiky Tille Václav, O lidových pohádkách, Praha, Albatros a ve studii Mukařovský Jan, Detail...
Article
117
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 55-56
Annotation: O současné situaci žánru.
Article
118
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 55-56
Annotation: Na otázku "Co pro vás znamenají pohádky?" odpověděli režiséři Simonová Svatava a Weinlich Karel a loutkoherečka Štáchová Helena.
Article
119
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 61-63
Annotation: Vzpomínka v rubrice Šéfredaktoři Zlatého máje vzpomínají; Zlatý máj.
Article
120
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 2, červen, s. 66-68
Annotation: Vzpomínka v rubrice Spisovatelé o sobě a o svém díle.
Article