By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 7
Annotation: Komentář ke studii K. Kudlové "Čechoslováci mezi Londýnem a Moskvou - subjekt prvorepublikového cestopisu, ideologie a subverze " a ke studii M....
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 7
Annotation: Rozhovor s kreslířkou K. Čupovou o jejím komiksu "R. U. R." podle dramatu K. Čapka.
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 8
Annotation: Projev pronesený při udělení čestného občanství K. Čapkovi v Praze 10. K projevu je připojen komentář P. Vespalce.
Article
4
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 3
Annotation: Zpráva o výstavě "Robot - pomocník a bavič", která probíhá v Galerii Dětského kulturního centra v Bělehradě.
Article
5
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 3
Annotation: Zpráva o výstavě tapiserií realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí "Touha, Josef Čapek - Obraz a tapisérie"....
Article
6
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 4
Annotation: Článek o slovenském historikovi V. Čelkovi, který působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Article
7
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 2
Annotation: Článek o mládí J. Čapka.
Article
8
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 3
Annotation: Článek o J. Seifertovi a jeho vztahu k bratřím Čapkům.
Article
9
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 5
Annotation: Vzpomínka na herce V. Fišara, který byl několik let předsedou Společnosti bratří Čapků a celoživotně se zajímal o česko-slovenské kulturní...
Article
10
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 6
Annotation: Článek o překladu dramatu K. Čapka "R. U. R." do ukrajinštiny.
Article
11
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 10
Annotation: Článek o básníku, grafikovi a překladateli B. Reynkovi - a jeho vztahu k bratřím Čapkům.
Article
12
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 10
Annotation: Zpráva o literárně místopisné vycházce po stopách hronovských rodáků a osobností spřízněných s Hronovem, H. Čapkové, J. Čapka, K. Čapka,...
Article
13
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 142, září, s. 11
Annotation: Článek o divadelních inscenacích , které uvádí Vršovické divadlo MANA: o inscenaci V. Maškové "Čapek a Olga", v níž K. Čapka ztvárnil J....
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 141, červen, s. 3
Annotation: Komentář k rekonstrukci vily K. Čapka v Praze 10.
Article
15
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 141, červen, s. 2
Annotation: Dopis adresovaný místostarostovi Prahy 10, v němž je vyjádřeno stanovisko členů Společnosti bratří Čapků k rekonstrukci vily K. Čapka.
Article
16
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 141, červen, s. 3
Annotation: Medailon spisovatele a novináře E. Valenty.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 141, červen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s historikem a politologem M. Pehrem o novinářce a političce H. Koželuhové; připojena biografická poznámka (s. 5).
Article
18
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 141, červen, s. 6
Annotation: Článek o (čtenářských) setkáních s bratry Čapky.
Article
19
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 141, červen, s. 7
Annotation: Článek o V. Dykovi a jeho vztahu k bratřím Čapkům.
Article
20
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2021, č. 141, červen, s. 9
Annotation: Zpráva o online pořadu "Cestujeme s Karlem Čapkem", který připravili herci Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Article