By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 1
Annotation: Báseň z chystané sbírky "Přeludy pozdního podzimu".
Article
2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 1-14
Annotation: Článek o osobnostech spojených s Tasovem a J. Demlem; připojena vzpomínka K. Švestky na J. Demla.
Article
3
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 32-36
Annotation: Úvaha, která zazněla na online konferenci "Bibliofilie v českých zemích - kniha jako umělecké dílo", kterou pořádaly H. Glombová a R. Macháčková.
Article
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 36-38
Annotation: Článek s přehledem bibliofilských tisků E. Ranného.
Article
6
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 38-40
Annotation: Úryvek přednášky J. Karáska ze Lvovic o F. Bílkovi, kterou připravil k tisku P. Ladman u příležitosti 70 let od Bílkova úmrtí; význam sochaře...
Article
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 41
Annotation: Medailon J. Demla.
Article
8
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 41-42
Annotation: Portrét K. Kryla u příležitosti výročí jeho úmrtí.
Article
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 42
Annotation: Anotace časopisu "Grafický obzor" u příležitosti stého výročí jeho vzniku.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 43
Annotation: Recenze na studii věnovanou zakladateli nakladatelství "Aventina" O. Štorch-Marienovi.
Article
11
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 43-47
Annotation: Soubor nekrologů a zpráv o úmrtí, mj. F. Januly, M. Stingla, Z. Kaprála, A. J. Liehma a M. R. Křížkové.
Article
12
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 47-48
Annotation: Nekrology P. Krále a V. Suchánka.
Article
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 2, s. 45-49
Annotation: Medailony a vzpomínky věnované osobnosti B. Fučíka u příležitosti výročí jeho narození; připojeny úryvky z jeho korespondence.
Article
14
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 2, s. 49-59
Annotation: Medailon A. Branalda; připojeny úryvky jeho korespondence.
Article
15
16
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 2, s. 64-67
Annotation: Deníkové záznamy věnované různým kulturním osobnostem, mj. K. Němcovi, A. Branaldovi a M. Boudovi.
Article
17
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 2, s. 67-69
Annotation: Článek věnovaný osobnosti a tvorbě J. Karáska ze Lvovic.
Article
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 2, s. 69-70
Annotation: Článek věnovaný tvorbě tří vyučených knihařů, J. Váchalovi, J. Brouskovi a J. Olšákovi.
Article
19
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 2, s. 71-72
Annotation: Medailon S. Švehly u příležitosti 75. výročí jeho úmrtí; připojeny dvě Švehlovy básně.
Article
20
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 2, s. 72-74
Annotation: Anotace monografie V. Klimta o dějinách tiskárny Krylů; připojeny úryvky z knihy.
Article