By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 3. 2021
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, literárněkritické reflexe české literatury a autorských čtení a dalších literárních...
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 15. 2. 2021
Annotation: Studie o novele J. Pánka "Láska v době globálních klimatických změn" a jejím překládání do francouzštiny.
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 9. 2020
Annotation: Zpráva o anglických překladech českých básnířek a básníků, které vyšly v zářijovém čísle anglického literárního časopisu Modern Poetry...
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 9. 2020
Annotation: Rozhovor se spisovatelem P. Ouředníkem, mj. o překladech a překládání literárních děl.
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 8. 9. 2020
Annotation: Glosa o tom, zda (a do jaké míry) mohou být "politicky korektní" literární překlady - a lze-li vůbec problém korektnosti řešit v případě...
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 31. 7. 2020
Annotation: Studie o překladech románu J. Haška "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války", zejména o problematice s překládáním vulgarismů. Studie...
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 7. 2020
Annotation: Článek o nizozemském překladu knihy K. Čapka "Dášenka čili život štěněte", která je v prodeji ve Vlámsku.
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 18. 6. 2020
Annotation: Článek o situaci českých překladatelů a překladatelek v době pandemie - i obecně.
Article
9
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 6. 2020
Annotation: Rozhovor se spisovatelem M. Šindelkou, mj. o jeho románech "Únava materiálu" a "Chyba" a o překladech jeho děl.
Article
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 15. 4. 2020
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, literárněkritické reflexe české literatury a autorských čtení a dalších literárních...
Article
12
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 12. 2019
Annotation: Rozhovor s překladatelem z němčiny a angličtiny R. Charvátem o překladech německojazyčných autorů.
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 30. 11. 2019
Annotation: Rozhovor s romskou spisovatelkou E. Danišovou a romistkou K. Ryvolovou o romské literatuře; připojeny bio-bibliografické poznámky.
Article
14
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 10. 2019
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a spisovatelkou S. Vybíralovou o rezidenčním překladatelském pobytu v Arles; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
15
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 10. 2019
Annotation: Zpráva o udělení Cena Josefa Jungmanna V. Medkovi za překlad románu španělského spisovatele A. M. Moliny "Polský jezdec".
Article
16
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 9. 2019
Annotation: Rozhovor s tchajwanskou lingvistkou, bohemistkou a překladatelkou z češtiny do čínštiny Melissou Shih-hui Lin; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 9. 2019
Annotation: Rozhovor s japanoložkou a překladatelkou Z. Švarcovou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 8. 2019
Annotation: Stanovisko Moravské zemské knihovny k vyjádření překladatelů české literatury do němčiny k dění v Českém literárním centru a k organizačním...
Article
19
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 15. 8. 2019
Annotation: Vyjádření překladatelů české literatury do němčiny k dění v Českém literárním centru, k organizačním změnám, které zde proběhly, a...
Article
20