By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 19 (35), 2012, č. 1, březen, s. 3-4
Annotation: Medailon básník J. Skácela u příležitosti 90. výročí jeho narození; připojena báseň "Modlitba za vodu" (s. 3).
Article