By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 12, 1975, č. 1, leden, s. 99-102
Annotation: O jeho románech Blázen ve městě, Cesta ke hřbitovu, Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy a jejich německých překladech.
Article