By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 92, 18. 4., s. A7
Annotation: Článek o vzácném rukopisu Janova evangelia nalezeném v hrobě sv. Cuthberta.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 76, 29. 3., s. A6
Annotation: Glosa k rozhovoru s V. Havlem, pořízeném v roce 2010 a přístupném na webu www.bushcenter.com Institutu G. W. Bushe.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 234, 6. 10., s. 18
Annotation: Nobelova cena za literaturu; referát o jejím udělění irskému básníkovi; též zmíněny jeho práce přeložené do češtiny, mj. výbor Přezimování...
Article