By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
Annotation: Kolektivní monografie tematizuje samizdat a jeho historické proměny v literárním, sociálním a politickém kontextu; s komentáři textu (s. 219-223);...
Book
3
In: Křehký dluh. -- S. 7-17
Annotation: Stať o verši B. Hrabala (s věnováním: "Bohumilu Hrabalovi k pětasedmdesátinám"); s Edičními komentáři (s. 538-607), bio-bibliografickou poznámkou...
Book Chapter
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 13, 2016, č. 25, s. 169-188
Annotation: Studie se věnuje domácím a zahraničním kořenům strukturalistické metodologie, autor uvažuje nad dobovými možnostmi tohoto směru.
Article
6
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 25. 11. 2015
Annotation: Nakladatelské posudky na rukopisy básnických sbírek P. Janského "Hlavou dolů" a "Hra o život". Úvodní komentář k posudkům M. Červenky napsal...
Article
7
by Sgallová, Květa, 1929-, Kolár, Robert, 1977-, Červenka, Miroslav, 1932-2005, Mazáčová, Stanislava, 1931-2020
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.
Annotation: Soubor statí Květy Sgallové zpracovávajících obecné problémy výstavby verše, struktury verše v době národního obrození a ve druhé polovině...
Book
9
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 7. 11. 2012
Annotation: Lektorský posudek na básnickou sbírku J. Zábrany "Utkvělé černé ikony", jež vyšla v roce 1965. Úvodní komentář napsal Michal Kosák.
Article
11
by Krausová, Nora, 1920-2009
Published Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009.
Obsah knihy
Annotation: Výbor z literárněvědných studií a publicistických textů N. Krausové a rozhovorů s ní z let 1991-2005.
Book
12
by Červenka, Miroslav, 1932-2005
Published Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2009.
Annotation: Výbor dvanácti textologických studií M. Červenky uspořádaný chronologicky do tří oddílů: Slezské písně jako problém textologický a ediční...
Book
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 3, červen, s. 400-405
Annotation: Edice dopisu M. Červenky R. Havlovi, v níž autor navrhuje nový (tzv. synoptický) způsob zápisu variant při textologickém zpracování básnických...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 287-289
Annotation: Recenzní anotace časopisu Style, č. 3/2006, věnovaného českému literárněvědnému bádání v oblasti fikčních světů. Obsahuje mj. níže...
Article
18
by Červenka, Miroslav, 1932-2005
Published Brno : Atlantis, 2008.
Annotation: Soubor deníkových záznamů z let 1985-1989 obsahuje nejen autorovy poznámky k vlastní vědecké i básnické tvorbě a s ní souvisejícím "neoficiálním"...
Book
19
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 190-227
Annotation: Obsáhlá versologická studie o vývoji pětistopého jambu v české literatuře od raného obrození až po nástup moderny. Autor si podrobně všímá...
Article