By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 99, 27.-28. 4., s. B2
Annotation: Zpráva.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 249, 23. 10., s. 18
Annotation: Státní cena za literaturu; podle neoficiálních zdrojů by měli být laureáty ceny básník Juliš Emil a překladatel Kundera Ludvík; zpráva.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 247, 21. 10., s. 11
Annotation: Nekrolog; J. P., nar. 9. 9. 1917 v jihočeské vsi Stříbřec, zemřel 19. 10. 1996 v Praze.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 239, 11. 10., s. 18
Annotation: Podzimní knižní veletrh; zpráva o jeho zahájení.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 130, 4. 6., s. 18
Annotation: O reakcích umělců na výsledky voleb; mj. o: Kostrhun Jan, jenž byl zvolen do parlamentu za sociální demokraty a patrně přeruší práci na svém...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 110, 11. 5., s. 18
Annotation: Nekrolog; M. F. zemřel 10. 5. 1996 v Praze při besedě a předání autorského výtisku jeho knihy Vroubky.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 277, 27. 11., s. 11
Annotation: Nekrolog; S. M. zemřel 24. 11. 1995 v Praze ve věku nedožitých 76 let (narodil se 29. 12. 1918 v Moskvě).
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 253, 30. 10., s. 11
Annotation: Referát o rozhovoru s M. K. pro Český rozhlas, vysílaném na stanici Vltava 28. 10.; mj. o jeho vztahu jako emigranta k vlasti.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 234, 6. 10., s. 18
Annotation: Nobelova cena za literaturu; referát o jejím udělění irskému básníkovi; též zmíněny jeho práce přeložené do češtiny, mj. výbor Přezimování...
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 267, 14. 11., s. 11
Annotation: Zpráva; PEN klub.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 263, 9. 11., s. 18
Annotation: Zpráva o dvou výstavách při kongresu PEN klubu v Praze: Tváře z historie PEN klubu (v hotelu Hoffmeister); karikatury polských autorů od Miroslava...
Article