By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2000, č. 11, 17. 1., s. 6
iHNed.cz [online]. -- 17. 1. 2000
Annotation: Referát o konferenci uspořádané u příležitosti 110. výročí narození K. Č. (mj. zakladatele Mezinárodního PEN klubu) v rámci projektu Praha...
Article
2
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2000, č. 11, 17. 1., s. 6
Annotation: Referát o udělení Ceny K. Čapka J. Topolovi (za novátorství v oblasti dramatických postupů) a ceny PEN klubu J. Krupičkovi (za knihy Renesance...
Article