By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 103, 3. 5., s. 18
Annotation: Nekrolog; anglista J. Č. zemřel 30. 4. v Praze ve věku 69 let.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 93, 20. 4., s. 18
Annotation: Zpráva o chystaném světovém kongresu autorů detektivek v Praze 18.-23. 7.; též o výsledcích soutěže o nejlepší českou detektivní povídku...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 10, 12. 1., s. 18
Annotation: Poznámka k vydání románu M. K. Pomalost, psaného ve francouštině.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 279, 28. 11., s. 11
Annotation: Zpráva o kooptování Svazu českých nakladatelů, vydavatelů a knihkupců do Svazu českých nakladatelů a knihkupců a vzniku jediného: Svaz českých...
Article