By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 20, 24. 1., s. 13
Annotation: Vzpomínka na spisovatelku M. Vaculíkovou, manželku spisovatele L. Vaculíka.
Article
2
In: Pražské noviny. -- Roč. 1, 1996, č. 62, 13. 11., s. 10
Annotation: Nekrolog filmového režiséra a publicisty; k 12. 11., kdy byl Z. Z. nalezen mrtev ve svém bytě.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 262, 8. 11., příl. Praha Dnes, s. 5
Annotation: Zpráva o autogramiádě v Obvodní knihovně v Praze 1.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 249, 23. 10., s. 18
Annotation: Státní cena za literaturu; podle neoficiálních zdrojů by měli být laureáty ceny básník Juliš Emil a překladatel Kundera Ludvík; zpráva.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 247, 21. 10., s. 11
Annotation: Nekrolog; J. P., nar. 9. 9. 1917 v jihočeské vsi Stříbřec, zemřel 19. 10. 1996 v Praze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 119, 22. 5., s. 18
Annotation: O úmyslu L. P. podat trestní oznámení pro porušování autorského práva na režiséra: Vávra Otakar, v souvislosti s jeho připravovaným filmem...
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 116, 18. 5., s. 18
Annotation: Nekrolog; V. K. zemřel 17. 5. 1996 v Praze; (spa).
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 110, 11. 5., s. 18
Annotation: Nekrolog; M. F. zemřel 10. 5. 1996 v Praze při besedě a předání autorského výtisku jeho knihy Vroubky.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 67, 19. 3., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 44, 21. 2., s. 18
Annotation: Nekrolog; J. P. zemřel 19. 2. 1996 ve věku nedožitých 76 let.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 24, 29. 1., s. 11
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Andrease Gryphiuse za poezii.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 277, 27. 11., s. 11
Annotation: Nekrolog; S. M. zemřel 24. 11. 1995 v Praze ve věku nedožitých 76 let (narodil se 29. 12. 1918 v Moskvě).
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 267, 15. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o žádosti předsedy Mezinárodního PEN klubu a předsedy Českého centra PEN klubu o udělení politického azylu v ČR pro básnířku a disidentku...
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 266, 14. 11., s. 18
Annotation: Zpráva o úmrtí; R. V. zemřel 12. 11. 1995 ve věku 81 let; mj. překládal do češtiny operní libreta a kantátové a písňové texty.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 253, 30. 10., s. 11
Annotation: Referát o rozhovoru s M. K. pro Český rozhlas, vysílaném na stanici Vltava 28. 10.; mj. o jeho vztahu jako emigranta k vlasti.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 234, 6. 10., s. 18
Annotation: Nobelova cena za literaturu; referát o jejím udělění irskému básníkovi; též zmíněny jeho práce přeložené do češtiny, mj. výbor Přezimování...
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 226, 27. 9., s. 18
Annotation: Referát o udělení: Cena Jaroslava Seiferta; (map).
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 194, 21. 8., s. 11
Annotation: Nekrolog; výtvarník, filmař, scenárista a spisovatel J. P. zemřel 17. 8. ve věku 66 let v Praze; (spa).
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 194, 21. 8., s. 11
Annotation: Nekrolog; spisovatel, publicista a scenárista V. Š. zemřel 19. 8. ve věku 64 let v Praze; (aš).
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 171, 25. 7., s. 1
Annotation: Komentář k falešné zprávě o jeho úmrtí, vydané zpravodajským servisem ČTK 23. 7.
Article