By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2181
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 54, 4. 3., s. 4
Annotation: Zpráva o přijetí vítězů divadelní soutěže ministrem zemědělství. Mezi oceněnými mj. F. Kožík.
Article
2182
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 37, 13. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o slavnostním večeru k jubileu M. Majerové. Večera se účastnila řada osobností, mj. např. předseda vlády A. Zápotocký.
Article
2183
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 31, 6. 2., s. [1]
Annotation: Zpráva o výstavě dvou českých spisovatelů, otevřené v Pantheonu Národního muzea k jejich 70. narozeninám.
Article
2184
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 26, 31. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o oslavě 100. výročí úmrtí J. Kollára v Maďarsku.
Article
2185
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 25, 30. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o zahájení vydávání spisů M. Majerové k jejím 70. narozeninám.
Article
2186
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 23, 27. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o slavnostním večeru k jubileu M. Majerové. V rámci večera se hrály scény z románu "Siréna" v režii E. F. Buriana.
Article
2187
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 21, 25. 1., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
2188
2189
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 255, 28. 10., s. 4
Annotation: Zpráva: Prezident NDR Wilhelm Pieck odevzdal v úterý 23. října 1951 do rukou prezidenta Kl. Gottwalda dar - vzácný iluminovaný husitský kodex,...
Article
2190
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 242, 13. 10., s. 1
Annotation: Zpráva o odjezdu delegace čs. spisovatelů do Moskvy. Součástí delegace byli mj. Jan Mukařovský, Václav Řezáč a Karel Konrád.
Article
2191
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 228, 27. 9., s. 4
Annotation: Zpráva o oslavách výročí 100 let od narození Al. Jiráska v Bratislavě.
Article
2192
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 209, 5. 9., s. 4
Annotation: Zpráva.
Article
2193
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 208, 4. 9., s. 4
Annotation: Zpráva.
Article
2194
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 207, 2. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o oslavách Al. Jiráska v Maďarsku a Albánii.
Article
2195
2196
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 204, 30. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
2197
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 202, 28. 8., s. 4
Annotation: Zpráva.
Article
2198
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 200, 25. 8., s. 1 a 3
Annotation: Zpráva o moskevských oslavách výročí 100 let od narození Al. Jiráska.
Article
2199
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 199, 24. 8., s. 4
Annotation: Reportáž.
Article
2200
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 195, 19. 8., s. 8
Annotation: Zpráva.
Article