By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2005, č. 3, [březen], s. 7
Annotation: Vzpomínka na vydání prvního díla O.U. a přátelství s ním.
Article
2
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2005, č. 1, leden, s. 20-21
Annotation: Vzpomínka, mj. i na konferenci o J. Škvoreckém 22. - 24. 9. 2004; v závěru citován úryvek z dopisu J.Š. autorce z 1. 5. 1975. - Datováno Achel,...
Article
3
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2000, č. 9, září, s. 9
Annotation: Rozhovor s J. Š., zejména o jeho původu a předcích.
Article
4
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 1998, č. 11, listopad, s. 12
Annotation: O otevření Vyšší odborné školy Josefa Škvoreckého v Praze 15. 9.; s otištěním části jeho pozdravného dopisu.
Article
5
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- Roč. 3, 1993, č. 5, 15. 3., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s J. Škvoreckým u příležitosti jeho účasti na konferenci "Exil - domov" (11.-12. 12. 1992, Praha).
Article
6
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- Roč. 3, 1993, č. 5, 15. 3., s. 15-16
Annotation: Vzpomínka na dětství.
Article