By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2020, listopad, s. 2-10
Annotation: Fragmenty povídky, kterou J. Škvorecký napsal s dedikací pro spolužačku M. Štichovou; připojen úvodní komentář (s. 2).
Article
2
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 2-9
Annotation: Povídka; datováno: 1945.
Article
3
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 10-24
Annotation: Soubor korespondence doposud považované za ztrácenou mezi J. Škvoreckým a L. Dorůžkou; připojena úvodní poznámka (s. 10).
Article
4
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2018, prosinec, s. 8-11
Annotation: Projev J. Škvoreckého u příležitosti korunování ho Králem Majáles 11. 5. 1968 v Olomouci; připojena poznámka (s. 11).
Article
5
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2017, říjen, s. 2-3
Annotation: Projev J. Škvoreckého pravděpodobně přednesený na ustavujícím "shromáždění" Společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy (da) Cimrmana...
Article
6
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2017, říjen, s. 3-7
Annotation: Vzpomínka na F. Jungwitha.
Article
7
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2017, říjen, s. 24-29
Annotation: Korespondence J. Škvoreckého a Z. Salivarové s jejím bratrem L. Salivarem z let 1969-1971.
Article
8
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 6-13
Annotation: Článek J. Škvoreckého o jeho literární tvorbě, který původně vyšel v angličtině pod názvem "Drops of Jazz in My Fiction" v časopise Black...
Article
9
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 30-32
Annotation: Poznámka k otisku dopisu, který nebyl zařazen do knihy korespondence J. Škvoreckého a J. Zábrany.
Article
10
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 2-12
Annotation: Přetištěno z: Listy č. 4/2006.
Article
11
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 13-14
Annotation: Fejeton; přetištěno z: Lidové noviny, 20. 5. 2006.
Article
12
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 24-25
Annotation: Úvodní ediční poznámka k otištěným 18 dopisům J.Š. a L.D. ze 17.1. - 29.6. 1950 (s. 25-67).
Article
13
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 17
Annotation: K otištěné synopsi filmového scénáře Z. Salivarové a J. Š. Irenka v mnohonásobném zrychlení (s. 11-17).
Article
14
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 17-19
Annotation: O vzniku esejů o detektivkách a původu citátu, použitého v předmluvě k jejich knižnímu vydání; přetištěno z: Bohemian Newsletter. Zpravodaj...
Article
15
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 2, prosinec, s. 20-22
Annotation: Vzpomínka na vznik románu a jeho americké vydání.
Article
16
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 1, červen, s. 2-4
Annotation: Vyznání rodnému městu; přetištěno ze sborníku Náchod. Historie - Kultura - Lidé (ed. Lydia Baštecká a Ivana Ebelová, Nakladatelství Lidové...
Article
17
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 1, červen, s. 7-10
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 1, červen, s. 10-12
Annotation: Medailon; přetištěno z: Americké listy, 10. 3. 2005.
Article
19
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2005, č. 1, červen, s. 5-7
Annotation: Upravený překlad nekrologu I. Hájka.
Article
20
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2004, č. 2, prosinec, s. 44-48
Annotation: Laudatio k udělení čestného titulu magistr umění J. Škvoreckému a jeho poděkování; s úvodní redakční poznámkou. - V oddílu Ze slavnostního...
Article