By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 25-28
Annotation: Výběr z dosud nepublikované korespondence J. Škvoreckého L. Dorůžkovi z let 1990-2011; s úvodní poznámkou a komentářem k jednotlivým dopisům.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 31-34
Annotation: Přetisk vzpomínky J. Škvoreckého na literární začátky, původně určené kanadským čtenářům.
Article
3
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., příl. Host do školy, č. 1, únor, s. 29, 44, 46, 51
Annotation: Anketa se známými českými osobnostmi o nejoblíbenějších knihách jejich dětství.
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 4, 15. 4., s. 92
Annotation: Vzpomínková glosa o E. Hostovském.
Article
6
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 5, 5. 5., s. 46-48
Annotation: Nekrolog za S. Marešem, doplněný o biograficko-bibliografickou poznámku o S. Marešovi. Dále zmíněni J. Zábrana a J. Voskovec. Připojeny jsou...
Article
7
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 7, 10. 9., s. 4-12
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 2, s. 54-56
Annotation: Odpovědi na anketní otázky, týkající se vztahu filmu a literatury.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 5, květen, s. 33
Annotation: Medailon - nekrolog J. G., mj. profesora ruské a české literatury na amerických univerzitách, editora a překladatele největšího anglického výboru...
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 9, s. 4-11
Annotation: Anketa; s úvodní poznámkou "Kdo je ideálním čtenářem?" (s. 3).
Article