By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 1, 17. 2., s. 52-58
Annotation: Rozhovor o svobodě, českých emigrantech v Americe a úloze spisovatele.
Article
2
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 38, 2008, č. 4, 14. 8., s. 110-111
Annotation: Též o příspěvcích do exilového časopisu Západ a svém tamním pseudonymu; s poznámkou Psáno na prosbu redakce u příležitosti vydání knihy...
Article
3
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 3, 15. 6., s. 63-69
Annotation: O společném autorství detektivek s J. Zábranou a Zd. Salivarovou a léčivém účinku detektivek (jejich čtení i psaní).
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 5, 13. 10., s. 22-24
Annotation: Pokračování polemiky M. Znoje (Radost správná a nesprávná, L č. 3/2005) a J. Škvoreckého (Radost z konce války a uzlový bod historie?, L č....
Article
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 7-8
Annotation: Vzpomínkami podložená polemika o vnímání osvobození Čech sovětskou a americkou armádou.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 33, 2003, č. 4, 26. 9., s. 3-4
Annotation: Vzpomínka na P. Tigrida; v témže čísle pod názvem Pocta z hanopisu přetištěna v rubrice Archiv recenze Tigridovy knihy (Plamen č. 12/1960, podepsáno...
Article
8
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 20, 1990, č. 2, duben, s. 116-123
Annotation: Rozbor díla; srovnání s líčením protifašistického odboje v knize: Černý Václav, Pláč koruny české, Toronto, Sixty-Eight Publishers 1977....
Article
9
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 20, 1990, č. 1, únor, s. 44-50
Annotation: Hotmar Josef; polemika s jeho rozhlasovým příspěvkem (přetištěn na s. 44) o Škvoreckého odchodu do exilu a jeho postavení v české literatuře....
Article