By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 12. 1., s. 1 a 10-11
Annotation: Soubor textů věnovaných J. Škvoreckému (první dva přetištěny ze samizdatového sborníku k jeho šedesátinám), s krátkým redakčním úvodem...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 28, 7. 7., s. 9
Annotation: S reprodukcí aktuálního plakátu Měsíc autorského čtení s podrobným výčtem účastníků z ČR a Kanady a s otištěním omluvného pozdravu...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 33, 15. 8., s. 16
Annotation: Přetisk recenze z LtN č. 33/1955; v rubrice Před 50 lety.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 29. 3., s. 16
Annotation: Zpráva o úmrtí básníka, překladatele a dramatika S. M.; datováno 25. 3. 2005.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 40, 27. 9., s. 10
Annotation: Poznámka k otištěné Škvoreckého recenzi monografie C. Wilsona The Craft of the Novel (z výboru J.Š. Hlas z Ameriky, 1989).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 52/1, 22. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o dvou větách oznamující poukázání předplatného Literárních novin a vytýkající listu jeho antiamerikanismus.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 40, 29. 9., s. 2
Annotation: Stanovisko k polemice, vyvolané prohlášením S komunisty se nemluví.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 33, 12. 8., s. 1 a 12
Annotation: Polemika s recenzí P. Pavlovského Filmová hudba z gramofonu (LtN č. 24/2002), a potažmo s knihou Fonogram G. Gössela. Ten zpochybnil hodnověrnost...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 50, 15. 12., s. 11
Annotation: Úvaha; přetištěno z: Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý i neznámý. Sborník příspěvků z 2. literární laboratoře, konané...
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 44, 3. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor, z valné části vzpomínkový.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 23. 4., s. 2
Annotation: K článku P. Ouředníka Prezydent, nebo Krokadýl (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 7), vracejícímu se k sporu o autorství překladu Millerovy...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 21, 22. 5., s. 10
Annotation: Článek jednoznačně se přihlašující k autorství překladu románu: Miller Warren, Prezydent Krokadýlů; dále o písemném svědectví: Hájek...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 29, 21. 7., s. 14
Annotation: Mj. kritika soudobé literární kritiky, recenze: Peňás Jiří, o knize: Klíma Ivan, Čekání na tmu, čekání na světlo (Lidová demokracie).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 28, 14. 7., s. 14
Annotation: Mj. o expedici knih Sixty-Eight Publishers, exilovém nakladateli: Salivar Lumír a o knihách domácích autorů 70.-80. let, obsahujících narážky...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 27, 7. 7., s. 14
Annotation: Mj. glosy ke kritikám Pavla Kosatíka o románu J. Š. Nevěsta z Texasu (Mladá fronta Dnes) a Aleše Hamana o románu Karla Pecky Štěpení (LtN, č....
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 21, 26. 5., s. 4-5
Annotation: Pynsent Robert; polemika s jeho pohledem na českou a slovenskou literaturu (v jeho studii Social Criticism in Czech Literature of 1970s and 1980s Czechoslovakia,...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 45, 11. 11., s. 7
Annotation: Slomek Jaromír; polemika s jeho glosou (LtN, č. 41, podepsáno Sl.).
Article