By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 1, s. 16-39
Annotation: Esej zaměřující se mj. na fantastické motivy v románové tvorbě E. A. Poea; též o okolnostech vzniku jeho detektivní povídky Záhada Maria Rogetové.
Article
2
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 36, 1991, č. 1, s. 130-139
Annotation: Eseje z knihy "Franz Kafka, jazz a jiné marginálie"; konkrétně jde o autorův překlad projevu Writing to Further Understanding and Communication in...
Article
3
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 12, 1967, č. 1, leden, s. 213-240
Annotation: Mj. o podílu nepříznivé kritiky na smrti E. Hemingwaye.
Article
4
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 10, 1965, č. 6, s. 202-219
Annotation: Pohled na historii a sociologii comics.
Article
5
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 6, 1961, č. 6, prosinec, s. 223-227
Annotation: Referát o eseji K. Amise New Maps of Hell.
Article
6
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 3, 1958, č. 1, únor, s. 233-246; č. 2, březen, s. 220-238; č. 3, květen, s. 209-228
Annotation: Seriál o periferní americké literatuře; s obecnou charakteristikou jednotlivých žánrů, ukázkami a ilustračním doprovodem.
Article
7
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 1, 1956, č. 5, listopad, s. 179-194
Annotation: Na příkladu recepce knih E. Hemingwaye je poukázáno na deformovaný pohled české kritiky na moderní americkou literaturu. J. Škvorecký se zaměřuje...
Article
8
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 1, 1956, č. 2, červen, s. 190-195
Annotation: Článek o jeho názorech na umění a literaturu.
Article