By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 5, 1974/1975, č. 3/4, 15. 5. 1975, s. 17-18
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 5, 1974/1975, č. 3/4, 15. 5. 1975, s. 7-8
Annotation: Mj. o: Lidin A. a jeho návratu, Holub Miroslav a Hrabal Bohumil a jejich sebekritikách a o: Hájek Jiří; v příloze Parabola.
Article
3
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 5, 1974/1975, č. 2, 15. 12. 1974, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 4, 1973/1974, č. 5/6, 1. 8. 1974, s. 8
Annotation: Esej.
Article
5
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 4, 1973/1974, č. 1, 15. 5. 1974, s. 8-10
Annotation: O petici českých spisovatelů prezidentovi republiky (ve stati přetištěné), o zasedání Svazu českých spisovatelů 5.-10. 12. 1972, o článku:...
Article
6
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 4, 1973/1974, č. 4, 1. 3. 1974, s. 1
Annotation: K 50. výročí úmrtí; o jeho vztahu k: Jesenská Milena.
Article
7
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 4, 1973/1974, č. 4, 1. 3. 1974, s. 8-9
Annotation: Vzpomínka na redakční praktiky v 60. letech; v příloze Parabola.
Article
8
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 3, 1972/1973, č. 3, 21. 8. 1973, s. 5
Annotation: Rozhovor; v příloze Parabola.
Article
9
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 3, 1972/1973, č. 3, 21. 8. 1973, s. 1-4
Annotation: Obsáhlé hodnocení současné domácí literární scény; u příležitosti ustavujícího sjezdu: Svaz českých spisovatelů v Praze. Dále mj. o:...
Article
10
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 3, 1972/1973, č. 1, 15. 4. 1973, s. 7-8
Annotation: Rozhovor; v příloze Parabola.
Article
11
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 3, 1972/1973, č. 6, 1. 3. 1973, s. 6-8
Annotation: Kritika prvých dvou čísel; v příloze Parabola.
Article
12
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 2, 1971/1972, č. 6, 31. 1. 1972, s. 7
Annotation: Rozhovor o vztahu G. G. k Československu, tzv. Pražskému jaru, Sovětskému svazu a katolické víře; v příloze Parabola.
Article