By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 3, 10. 2., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 9, 4. 3., s. 6-7
Annotation: Salivarová Zdena; s úvodní poznámkou o zkráceném a upraveném otištění tohoto rozhovoru se slovenském deníku Národná obroda.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 26, 30. 8., s. 1, 4
Annotation: Též o vlastní překladatelské zkušenosti. Autorův vlastní překlad stati in: J. Š., Franz Kafka, jazz a jiné marginálie, Toronto, Sixty-Eight...
Article