By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 2, 1993, č. 3, léto, s. 8-9, 29-32
Annotation: Vzpomínka na filmové zážitky z dětství, zejména film King Kong.
Article
2
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 14, 1992, č. 2, duben, s. 26-27
Annotation: Slomek Jaromír; kritický rozbor jeho recenze [LtN 2, 1991, č. 46, s. 5, 14. 11.; podepsáno (Sl.)]; úvaha o žánru recenze-noticky.
Article
3
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 13, 1991, č. 2, duben, s. 25-26
Annotation: O svých zkušenostech s literární kritikou; mj. o kampani proti jeho románu Zbabělci.
Article