By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 11, 1989, č. 4, srpen, s. 17-20
Annotation: Zejména o samizdatových časopisech Revolver Revue, Vokno.
Article
2
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 11, 1989, č. 3, květen, s. 9-10
Annotation: Mezinárodní asociace spisovatelů detektivek (AIEP); o zasedání jejího výkonného výboru v únoru 1989 v Praze a o autorově členství v asociaci....
Article
3
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 11, 1989, č. 3, květen, s. 18-19
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 11, 1989, č. 2, březen, s. 23-26
Annotation: O setkání s G. G. v Antibes a o vydávání jeho knih v Československu.
Article
5
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 10, 1988, č. 4, srpen, s. 9-10
Annotation: Referát o mezinárodní literární konferenci, pořádané překladatelskou organizací The Wheatland Foundation 3.-8. 5. v Lisabonu; mj. o neúčasti...
Article
7
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 9, 1987, č. 6, prosinec, s. 8-13
Annotation: Zahajovací projev na sympoziu Knihy, spisovatelé, překladatelé a nakladatelé - čeští a slovenští - doma i v cizině, Franken, 23.-27. 9. 1987.
Article
8
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 8, 1986, č. 4, srpen, s. 25-29
Annotation: Recenze; též o příručce Čeští spisovatelé 20. století, Praha, Čs. spisovatel 1985; Lexikon české literatury, díl 1, Praha, Academia 1985.
Article
9
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 8, 1986, č. 3, červen, s. 6-11
Annotation: Penklub; o světovém kongresu v lednu 1986 v New Yorku, mj. o účasti: Bellow Saul, Grass Günter.
Article
10
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 8, 1986, č. 3, červen, s. 26-27
Annotation: Filip Ota; polemika s jeho článkem o německých vydáních děl českých autorů, mj. : Seifert Jaroslav. S odpovědí O. Filipa Rád jsem se mýlil......
Article
11
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 8, 1986, č. 2, duben, s. 26-27
Annotation: Odpověď na polemický článek: Klemeš Vít, Na okraj Škvoreckého argumentů proti reformě českého pravopisu (s. 26).
Article
12
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 8, 1986, č. 1, únor, s. 10-11
Annotation: Projev na mezinárodním setkání spisovatelů v Bělehradě v říjnu 1985; mj. o Mark Twain.
Article
13
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 8, 1986, č. 1, únor, s. 8-10
Annotation: O své účasti na mezinárodním setkání spisovatelů v Bělehradě v říjnu 1985; mj. o oficiální čs. delegaci (vedoucí Pludek Alexej) a bělehradské...
Article
14
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 7, 1985, č. 6, prosinec, s. 24-25
Annotation: O výtvarném zpracování obálek knih ze Sixty Eight Publishers.
Article
15
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 7, 1985, č. 5, říjen, s. 18-19
Article
16
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 7, 1985, č. 5, říjen, s. 31-32
Annotation: Lipčík Roman; polemika s jeho článkem (Mladý svět, 1985, č. 45), zde přetištěným. Též o ohlase výročí G. O. v sovětském tisku.
Article
17
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 7, 1985, č. 4, srpen, s. 23-24
Annotation: O chystané reformě pravopisu.
Article
18
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 7, 1985, č. 3, červen, s. 3-9
Annotation: Nobelova cena za literaturu; komentář k okolnostem, za nichž udělení proběhlo. Z angl. orig. (The New Republic, 18. 2. 1985).
Article
19
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 6, 1984, č. 6, prosinec, s. 1
Annotation: K udělení ceny.
Article
20
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 6, 1984, č. 6, prosinec, s. 30
Annotation: Nekrolog.
Article