By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 12. 1., s. 1 a 10-11
Annotation: Soubor textů věnovaných J. Škvoreckému (první dva přetištěny ze samizdatového sborníku k jeho šedesátinám), s krátkým redakčním úvodem...
Article
2
by Dlapová, Daniela, Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Památník národního písemnictví, 2009.
Annotation: Publikace - katalog k stejnojmenné výstavě v letohrádku Hvězda, s bohatým obr. doprovodem; - s úvodními texty k jednotlivým pěti oddílům (viz...
Book
3
4
by Hájek, Igor, 1931-1995, Čulík, Jan, 1952-
Published Praha : Dokořán, 2007.
Annotation: Výbor z anglicky psaných statí (s výjimkou textu Záznamy všedních dní) českého bohemisty a anglisty I. Hájka: Tradice české literatury: prokletí...
Book
6
by Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Praha : Ivo Železný, 2004.
Annotation: Pátý svazek esejů (v rámci Spisů J. Š. tvoří jeden tematický celek s předchozím svazkem Mezi dvěma světy a jiné eseje, Praha 2004, Spisy...
Book
7
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2003, č. 1, duben, s. 15-17
Annotation: Vzpomínka na kulturní kvas konce 50. let; mj. o J. Suchém, I. Vyskočilovi a V. Havlovi.
Article
8
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2002, č. 1, květen, s. 16-17
Annotation: Komentář k přisouzení členství v komunistické straně V. Havlovi (způsobeno chybnýn americkým překladem knihy Z. Mlynáře) a k záměně jména...
Article
9
Annotation: Výbor z rozhovorů (mj. s uvedenými osobnostmi) publikovaných v Právu od července 2000 do září 2001 (názvy a data jejich původního otištění...
Book
12
In: Americké listy. -- ISSN 0517-5992. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 10. 4., s. 8
Annotation: Dementi chybné informace o Havlově členství v KSČ, převzaté ze seznamu osob anglického vydání knihy Z. Mlynáře. Přetištěno z Hlasu domova...
Article
14
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 11, 1989, č. 3, květen, s. 9-10
Annotation: Mezinárodní asociace spisovatelů detektivek (AIEP); o zasedání jejího výkonného výboru v únoru 1989 v Praze a o autorově členství v asociaci....
Article
15
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 8, 1986, č. 1, únor, s. 8-10
Annotation: O své účasti na mezinárodním setkání spisovatelů v Bělehradě v říjnu 1985; mj. o oficiální čs. delegaci (vedoucí Pludek Alexej) a bělehradské...
Article
16
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 18, 1983/1984, č. 69, [červenec 1983], s. 95-96
Annotation: Recenze gramofonové nahrávky zhudebněných textů, mj. : Landovský Pavel, Havel Václav, Škvorecký Josef, Kabeš Petr, Kohout Pavel.
Article
17
by Brousek, Antonín, 1941-2013, Škvorecký, Josef, 1924-2012
Published Toronto : Sixty-Eight Publishers, 1979.
Annotation: Soubor kritických statí; v oddíle Poezie (autor A. Brousek): Botanizování na hřbitově (mj. o Vladimíru Dostálovi, Václavu Honsovi, Josefu Hanzlíkovi,...
Book